مطالعات و پژوهش های فرهنگی

لیلا محمد کاظمی

میزان تحصیلات : کارشناسی ارشد

کارشناس درس آموزش درس قرآن ْ مسئول جذب اساتید قرآن ؛ نشستهای تخصصی

 

 مطالعات و پژوهش های فرهنگی

نشریات دانشجویی

مهدی عاشوری

میزان تحصیلات : کارشناسی ارشد

نشریات دانشجویی حوزه ای از فعالیت های فرهنگی است که در زمینه ی انتشار مطبوعات در جهت ارتقاء سطح علمی، اخلاقی، فرهنگی، اعتقادی، ادبی، سیاسی و ورزشی جامعه دانشگاهی فعالیت می کند. این فعالیت ها تحت نظارت کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی سازماندهی شده و اعضای کمیته می کوشند در چارچوب قوانین و در حدود اختیارات و امکانات خویش ، از نشریات دانشگاهی حمایت نمایند.

دانشجویان عزیز و اعضای محترم هیئت علمی و مدیران واحدهای مختلف در دانشگاه می توانند طبق مقررات برای انتشار نشریه ی مورد نظر خویش ، پس از مطالعه ی دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی ، فرم درخواست مجوز نشریه را (که در وب سایت دانشگاه موجود است) ،تکمیل و به دبیرخانه ی کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی (دفتر مطالعات و پژوهش های فرهنگی ) ارائه نمایند.

دفتر مطالعات و پژوهش های فرهنگی مفتخر است در زمینه ی نشریات دانشگاهی خدمت گزار دانشگاهیان فرهیخته ی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین باشد.

 

برخی از اهداف انتشار نشریات :

 • ساماندهی و حمایت از فعالیت نشریات دانشگاهی و قانونمند کردن اینگونه فعالیت ها
 • نهادینه ساختن فضای آزاداندیشی، نقد و طرح مشکلات دانشجویان و دانشگاه  و تأکید بر حق آزادی بیان
 • ایجاد فرصت‌های فراگیری مهارت های روزنامه‌نگاری و ارتقای سطح دانش عمومی و تخصصی دانشگاهیان
 • ایجاد بستر و محیط مناسب برای تبادل نظر بین دانشجویان جهت ارتقاء دانشگاه
 • فراهم آوردن بستر تحقیق و پژوهش فرهنگی و علمی دانشجویان
 • اشاعه و گسترش فرهنگ ملی و دینی
 • روشنگری نقاط تاریک در اذهان دانشجویان و …
 • دستورالعمل اجرایی
 • فرم درخواست مجوز نشریات
 • عناوین نشریات منتشر شده در دانشگاه
 • فصل نامه فرهنگی هنری نجوای باران
 • فصلنامه فرهنگی اجتماعی پژواک رویا
 • فصلنامه قرآنی مائده
 • فصلنامه بربال ملائک
 • فصلنامه زلف باران
 • فصلنامه آشتی با طبیعت
 • فصلنامه ۱۹۷۹
 • فصلنامه پرنیان
 • فصلنامه صور
 • دریافت فایل نشریات
 • پژوهش های فرهنگی