مدیرکل فرهنگی

مدیرکل فرهنگی: خیرالله صیاد

میان تحصیلات : کارشناسی ارشد

حوزه فرهنگی دانشگاه در راستای تحقق و پیاده سازی مجموعه ای فرهنگی با تاسیس دفاتر زیرمجموعه ی خویش عزمی راسخ دارد تا با به کارگیری پتانسیل های موجود و برقراری ارتباط صحیح و مستمر با استادان، کارکنان و دانشجویان گام های موثری را بردارد.

ان شاءالله شما دانشجوی عزیز نیز با پیوستن به این حوزه  در محقق سازی این هدف بزرگ که همانا تعالی انسان است، یاری رسان ما باشید.