تماس با ما

رشت – میدان گاز-بلوار لاکان – پل طالشان – ساختمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت – ساختمان فنی مهندسی – طبقه اول – معاون دانشجویی و فرهنگی

کانال اطلاع رسانی :

@Rashtfarhangejtemaei