اداره تبلیغات و اطلاع رسانی

مهدی عاشوری

میزان تحصیلات : کارشناسی ارشد

با به کارگیری  ابزارهای تبلیغات دیداری و شنیداری و نوشتاری در  جهت  اطلاع رسانی سریع و به  موقع  برنامه های  فرهنگی گام برمی داریم. بهره گیری از جدیدترین شیوه های تبلیغاتی در حوزه ی فرهنگی بسیار راهگشا و اثربخش بوده است. ما  پرداختن تخصصی به امر تبلیغات را در رأس فعالیت های خود قرار داده ایم و سعی داریم از این طریق مفاهیم دینی و فرهنگی را به بهترین شکل ممکن به دانشجویان عزیز عرضه نماییم.

      • طراحی و گرافیک
      • اطلاع رسانی و تبلیغات