گزارش تصویری از برگزاری کارگاه آموزشی ویژه مدیران شاهد و ایثارگر و مدیران درس دفاع مقدس واحدها و مراکز آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان

برگزاری کارگاه آموزشی ویژه مدیران شاهد و ایثارگر و مدیران درس دفاع مقدس واحدها و مراکز آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان همزمان با سراسر کشور به صورت ویدئو کنفرانس