گزارش تصویری از برگزاری نشست هیات گزینش استادان درس آشنایی با قرآن کریم دانشگاه آزاد اسلامی در مشهد مقدس

برگزاری نشست هیات گزینش استادان درس آشنایی با قرآن کریم دانشگاه آزاد اسلامی در مشهد مقدس با حضور همکاران حوزه معاونت فرهنگی و دانشجویی واحد رشت